top of page

Projektai

UAB „Media traffic“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „UAB „Media traffic“ investicijos į dizaino sprendimus“  Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0148. 

 

Projekto biudžetas: 41.550,00 Eur, iš jų ES dalis: 29.925,00 Eur.

 

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-09-04. 

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-02-28

 

Projekto tikslas - Didinti UAB „Media traffic“ paslaugų patrauklumą rinkoje.

 

Projekto uždavinys - Užtikrinti UAB „Media traffic“ dizaino sprendimus.

 

Diegiant originalius dizaino sprendimus paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, vizualinę raišką - sukurti paslaugų teikimo schemą. Ši schema turės didelį inovacinį poveikį paslaugos suteikimo etapuose. Šioje schemoje bus identifikuojami pagrindiniai paslaugų teikimo žingsniai: darbai, kuriuos privalo atlikti klientas iki paslaugų teikimo, aiškūs ir nedviprasmiški žingsniai - etapai paslaugų teikimo metu, komunikacijos kanalai, nauda ir kiti kriterijai.

UAB „Media Traffic“, kartu su partneriu UAB „BPN LT“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0102 „Daugiakanalės skaitmeninės reklamos efektyvumo vertinimo sistemos sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 729 687,66 Eur., iš kurių 512 737,73 Eur., sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

UAB „Media Traffic“ veikla apima video reklamos gamybą, skaitmeninės reklamos transliavimą viešose vietose. Bendrovė valdo reklamos kanalą viešajame transporte, turinti 430 LCD ekranų tinklą Lietuvoje. Kanalas transliuoja informacinius, reklaminius, socialinius vaizdo klipus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. UAB „Media Traffic“ suteikia eterį reklamai viešajame transporte – troleibusuose ir autobusuose, per LCD monitorius. UAB „Media traffic“ siekdama efektyvinti transliuojamos reklamos efektyvumą ir jos vertinimą nuolatos investuoja į naujausias technologijas ir inovacijas bei jų kūrimą.

Reklamos yra brangus produktas, o jos patrauklumo, efektyvumo ir veiksmingumo vertinimas yra labai subjektyvus. Reklamos kūrėjams priimti sprendimus apie reklamos turinio elementus, jų charakteristikas tenka pasikliaujant vien savo patirtimi ir intuicija. Kitas iššūkis, su kuriuo susiduria reklamos agentūros yra tinkamų media kanalų ir jų derinių parinkimas, kad būtų įgyvendintas reklaminės kampanijos tikslai ir pasiektos norimos auditorijos. Dabar, kai egzistuoja daugiakanališkumas (ir kiekvienam kanalui yra būdingas skirtas tikslas, auditorija ir t.t.), parinkti optimalų kanalų derinį yra ir sudėtinga, ir reikalauja daug laiko sąnaudų, ir aukšto žinių lygių, tam, kad parengta reklaminė kampanija ir jai skirtas biudžetas nebūtų išleistas neefektyviai ir pagrindinis reklaminės  kampanijos tikslas nebūtų pasiektas.

Todėl įmonė nusprendė sukurti naują dirbtiniu intelektu grįstą daugiakanalės skaitmeninės reklamos efektyvumo vertinimo sistemą, kuri automatizuotai  apskaičiuos tinkamiausią media kanalų derinį ir parinks optimalias reklamos turinio elementų charakteristikas pagal reklamos kampanijos tikslus ir auditorijų preferencijas.

Pagrindiniai sistemos vartotojai būtų: reklamos gamintojai, reklamos užsakovai, media planuotojai ir reklamos agentūros. Planuojama, kad kuriama sistema bus visiškai automatizuota bei paremta dirbtiniu intelektu, nereikalaujanti papildomų media planuotojų ir konsultantų paslaugų ir tuo išsiskirs iš kitų panašių rinkoje esančių įrankių. Sistemos inovatyvumas pasižymi reklamos komponenčių analizės ir reklamos kanalų parinkimo, naudojant dirbtinį intelektą, apjungimu.

Kadangi reklamos bei media planavimo rinkos yra milžiniškos bei demonstruojančios stabilų augimą, todėl kuriama sistema turi didelį pardavimo potencialą numatytose rinkose, numatytiems tiksliniams vartotojams.

Projektas bus įgyvendinamas su partneriu UAB „BPN LT“, turinčiu daugiau kaip 5 metų teorinių žinių ir praktinės patirties reklamos kampanijų, media planavimo vartotojų įpročių tyrimų ir duomenų analitikos srityje. Partnerio komandos nariai užtikrins trūkstamas kompetencijas kuriant daugiakanalę skaitmeninės reklamos efektyvumo vertinimo sistemą. Partnerio veikla susijusi vartotojų įpročių tyrimais, ekonometrinių modelių kūrimu, turinio kūrimo platformomis, media inovacijomis ir jų integracija į media strategijas. Šios kompetencijos labai svarbios sistemos modelio kūrimui.

Projekto metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai, bei sukurtas produktas bus komercializuojamas Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami pardavimai šiose rinkose leis padidinti įmonės apyvartą ir skatins investuoti bei tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus. Projekto metu sukurta sistema yra aktuali rinkai, nes šiuo metu pasaulyje stebimas didelis reklamos rinkos augimas, kas sąlygoja inovatyvių reklamos efektyvumo vertinimo sistemų poreikį. Projekto naudą pajus visi reklamos sektoriaus dalyviai, siekiantys gerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą.

 

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2023 m. vasario 28 d.

UAB „Media Traffic“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0157 „E. komercijos modelio diegimas UAB "Media Traffic“. Bendra projekto vertė – 59 930,00 Eur, iš kurių 44 947,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

 

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

 

UAB „Media Traffic“ veikla apima video reklamos gamybą, skaitmeninės reklamos transliavimą viešose vietose. Bendrovė valdo reklamos kanalą viešajame transporte, turinti 430 LCD ekranų tinklą Lietuvoje. Kanalas transliuoja informacinius, reklaminius, socialinius vaizdo klipus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. „Media Traffic“ suteikia eterį reklamai viešajame transporte – troleibusuose ir autobusuose, per LCD monitorius. Naujausių technologijų ekranų tinklą sudaro 430 skystųjų kristalų monitorių, kurių ekrano įstrižainė – 24” (60 cm). Visi ekranai viešajame transporte valdomi nuotoliniu būdu.

 

Susidūrusi su COVID-19 pandemija ir dėl to kritusiomis pajamomis, įmonė siekia skaitmenizuoti klientų aptarnavimo procesus parduodant reklamos transliacijos paslaugas viešajame transporte.

 

Iki šiol įmonė savo paslaugas pardavinėjo tik tiesioginiu būdu, tačiau neturėdama galimybės valdyti verslo sandorių el. būdu (t.y. vykdyti produktų užsakymus elektroninėse prekybos platformoje), ribojo potencialių klientų ratą ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

 

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, labiau išplėsti pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti savo paslaugas naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.

 

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.

 

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo produktus, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

Screenshot 2022-02-21 at 16.24.00.png

UAB „Media Traffic“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Media Traffic“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 93.826,00 Eur., iš kurių 45.000,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

 

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

 

UAB „Media Traffic“ veikla apima video reklamos gamybą, skaitmeninės reklamos transliavimą viešose vietose. Bendrovė valdo reklamos kanalą viešajame transporte, turinti 430 LCD ekranų tinklą Lietuvoje. „Media Traffic“ suteikia eterį reklamai viešajame transporte – troleibusuose ir autobusuose, per LCD monitorius. Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant reklamos paslaugas užsienio šalims. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su reklamos paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins ne tik mažesnes darbo jėgos sąnaudas, bet ir UAB „Media Traffic“ darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose. Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose.

 

Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsi reklamos sektoriuje turinčios šalys (JAE, Turkija, Ukraina). Numatytose šalyse vyksta ir ateityje numatomas intensyvus reklamos sektoriaus augimas, todėl matomas didelis potencialas šiose rinkose teikti reklamos paslaugas.

Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo.

 

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į užsienio šalis. Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas akumuliuotai per 3 metus po projekto sudarys virš 610 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų

 

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2023 m. lapkričio 11 d.

bottom of page