Capture.PNG

 Approach your customers

when they are bored

 

TV in public transport provides information at a time when people take it as entertainment and welcome distraction from the boredom, not an interruption.

A short moment, just 30 mins a day, when one is not busy browsing.  It is at that moment that Media Traffic screens become the only passenger entertainment, at a time when brands can establish unhindered dialogue with people.

 TV in public
transport

 
Day audience is over
500 000 people

Everyday we reach almost a half of audience in Vilniaus, Kaunas, Klaipėda, Panevežys and Šiauliai.

Technical requirements

AVI arba MP4

Video size: 1280x720.

Vaizdo kompresija (codec): h.264

Frame rate: 25 fps

Bitrate: 512-2400 KB/s

No sound. File size less than 8 Mb.

Don't have a video?

Mediatraffic has experience to create optimal video graphics for digital OOH, more effective and efficient than your regular TV commercial.

 Audience 

 

On their way to work or back

67%

Students

26 %

Senior Citizens

7%

Gender

59,6% women

40,4% men

 

 Our Services 

Vykdomi projektai

 

 

 

 

 

 

     UAB „Media Traffic“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Media Traffic“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 93.826,00 Eur., iš kurių 45.000,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

     Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

     UAB „Media Traffic“ veikla apima video reklamos gamybą, skaitmeninės reklamos transliavimą viešose vietose. Bendrovė valdo reklamos kanalą viešajame transporte, turinti 430 LCD ekranų tinklą Lietuvoje. „Media Traffic“ suteikia eterį reklamai viešajame transporte – troleibusuose ir autobusuose, per LCD monitorius. Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant reklamos paslaugas užsienio šalims. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su reklamos paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins ne tik mažesnes darbo jėgos sąnaudas, bet ir UAB „Media Traffic“ darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose. Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose.

     Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsi reklamos sektoriuje turinčios šalys (JAE, Turkija, Ukraina). Numatytose šalyse vyksta ir ateityje numatomas intensyvus reklamos sektoriaus augimas, todėl matomas didelis potencialas šiose rinkose teikti reklamos paslaugas.

     Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo.

     Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į užsienio šalis. Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas akumuliuotai per 3 metus po projekto sudarys virš 610 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų

 

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2021 m. vasario 28 d.

UAB „Media Traffic“, kartu su partneriu UAB „BPN LT“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0201 „Daugiakanalės skaitmeninės reklamos efektyvumo vertinimo sistemos sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 729 687,66 Eur., iš kurių 512 737,73 Eur., sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

UAB „Media Traffic“ veikla apima video reklamos gamybą, skaitmeninės reklamos transliavimą viešose vietose. Bendrovė valdo reklamos kanalą viešajame transporte, turinti 430 LCD ekranų tinklą Lietuvoje. Kanalas transliuoja informacinius, reklaminius, socialinius vaizdo klipus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. UAB „Media Traffic“ suteikia eterį reklamai viešajame transporte – troleibusuose ir autobusuose, per LCD monitorius. UAB „Media traffic“ siekdama efektyvinti transliuojamos reklamos efektyvumą ir jos vertinimą nuolatos investuoja į naujausias technologijas ir inovacijas bei jų kūrimą.

Reklamos yra brangus produktas, o jos patrauklumo, efektyvumo ir veiksmingumo vertinimas yra labai subjektyvus. Reklamos kūrėjams priimti sprendimus apie reklamos turinio elementus, jų charakteristikas tenka pasikliaujant vien savo patirtimi ir intuicija. Kitas iššūkis, su kuriuo susiduria reklamos agentūros yra tinkamų media kanalų ir jų derinių parinkimas, kad būtų įgyvendintas reklaminės kampanijos tikslai ir pasiektos norimos auditorijos. Dabar, kai egzistuoja daugiakanališkumas (ir kiekvienam kanalui yra būdingas skirtas tikslas, auditorija ir t.t.), parinkti optimalų kanalų derinį yra ir sudėtinga, ir reikalauja daug laiko sąnaudų, ir aukšto žinių lygių, tam, kad parengta reklaminė kampanija ir jai skirtas biudžetas nebūtų išleistas neefektyviai ir pagrindinis reklaminės  kampanijos tikslas nebūtų pasiektas.

Todėl įmonė nusprendė sukurti naują dirbtiniu intelektu grįstą daugiakanalės skaitmeninės reklamos efektyvumo vertinimo sistemą, kuri automatizuotai  apskaičiuos tinkamiausią media kanalų derinį ir parinks optimalias reklamos turinio elementų charakteristikas pagal reklamos kampanijos tikslus ir auditorijų preferencijas.

Pagrindiniai sistemos vartotojai būtų: reklamos gamintojai, reklamos užsakovai, media planuotojai ir reklamos agentūros. Planuojama, kad kuriama sistema bus visiškai automatizuota bei paremta dirbtiniu intelektu, nereikalaujanti papildomų media planuotojų ir konsultantų paslaugų ir tuo išsiskirs iš kitų panašių rinkoje esančių įrankių. Sistemos inovatyvumas pasižymi reklamos komponenčių analizės ir reklamos kanalų parinkimo, naudojant dirbtinį intelektą, apjungimu.

Kadangi reklamos bei media planavimo rinkos yra milžiniškos bei demonstruojančios stabilų augimą, todėl kuriama sistema turi didelį pardavimo potencialą numatytose rinkose, numatytiems tiksliniams vartotojams.

Projektas bus įgyvendinamas su partneriu UAB „BPN LT“, turinčiu daugiau kaip 5 metų teorinių žinių ir praktinės patirties reklamos kampanijų, media planavimo vartotojų įpročių tyrimų ir duomenų analitikos srityje. Partnerio komandos nariai užtikrins trūkstamas kompetencijas kuriant daugiakanalę skaitmeninės reklamos efektyvumo vertinimo sistemą. Partnerio veikla susijusi vartotojų įpročių tyrimais, ekonometrinių modelių kūrimu, turinio kūrimo platformomis, media inovacijomis ir jų integracija į media strategijas. Šios kompetencijos labai svarbios sistemos modelio kūrimui.

Projekto metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai, bei sukurtas produktas bus komercializuojamas Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami pardavimai šiose rinkose leis padidinti įmonės apyvartą ir skatins investuoti bei tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus. Projekto metu sukurta sistema yra aktuali rinkai, nes šiuo metu pasaulyje stebimas didelis reklamos rinkos augimas, kas sąlygoja inovatyvių reklamos efektyvumo vertinimo sistemų poreikį. Projekto naudą pajus visi reklamos sektoriaus dalyviai, siekiantys gerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą.

 

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2022 m. rugsėjo 15 d.

UAB „Media traffic" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB „Media traffic" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „UAB "Media traffic" investicijos į dizaino sprendimus“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0148.

 

Projekto biudžetas: 41 550 Eur, iš jų ES dalis: 29 925 Eur.

 

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 04 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. vasario 28 d.

 

Projekto tikslas - Didinti UAB "Media traffic" paslaugų patrauklumą rinkoje.

 

Projekto uždavinys - Užtikrinti UAB "Media traffic" dizaino sprendimus.

 

Diegiant originalius dizaino sprendimus paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, vizualinę raišką - sukurti paslaugų teikimo schemą. Tikimasi, kad ši schema turėtų didelį inovacinį poveikį paslaugos suteikimo etapuose. Šioje schemoje būtų identifikuojami pagrindiniai paslaugų teikimo žingsniai: darbai, kuriuos privalo atlikti klientas iki paslaugų teikimo, aiškūs ir nedviprasmiški žingsniai - etapai paslaugų teikimo metu, komunikacijos kanalai, nauda ir kt. kriterijai.

 

Go-To-Market

We create and implement effective go-to-market strategies even for hyper-competitive categories.

OOH

From the billboards and advert stripes above busy streets till digital outdoor and public transport.

Digital

We are ready to create exciting and interesting story engaging every person online.

Media Strategy

We work directly with the most popular media channels thus we can prepare effective integrated TV/radio stations/ internet/ OOH advertising plans.

Video

Video is the most effective way to imprint your brand. We create video ads for television, YouTube or digital screens.

PR

We prepare and implement public relations campaigns in popular portals, business press and magazines.

  Contact  

Media Traffic, UAB

Konstitucijos pr. 15-24

LT-09319 Vilnius

 

Tel./faks. 8-5 249 6800

El. paštas info@mediatraffic.lt

© 2018 Media Traffic